Bravida breddar kunderbjudandet och förvärvar Svagströmsinstallationer i Norrköping AB

Bravida förvärvar Svagströmsinstallationer i Norrköping AB och kompletterar därmed det totala erbjudandet till Bravidas kunder. Företaget har 23 medarbetare och en omsättning på runt 45 miljoner.

Svagströmsinstallationer i Norrköping AB erbjuder installation och service inom fiber, datanät och säkerhet i Östergötland och Södermanland. Bland kunderna finns stadsnätsaktörer, fastighetsbolag, företag och privatpersoner. Sven Westdahl, regionchef för Bravida i Närke/Östergötland/Gotland, är nöjd med förvärvet:
– Förvärvet av Svagströmsinstallationer i Norrköping AB passar vår verksamhet och kompletterar vårt befintliga erbjudande på ett bra sätt. Det känns jättebra att vi nu kan erbjuda en komplett leverans till våra kunder, säger Sven Westdahl.

Svagströmsinstallationer i Norrköping AB startade sin verksamhet 2009 under namnet, Svagströmsbolaget i Norrköping AB. Sedan 2013 ägs företaget av Marcus Ringström och Johan Larsson som båda två har varit verksamma inom telekombranschen sedan 1997.

Marcus Ringström, en av ägarna, säger:
– Vi ser detta som en möjlighet att kunna utveckla vår verksamhet och stärka vår lokala närvaro, med möjlighet att ta fler marknadsandelar. Nu när vi är en del av Bravida kommer vi få fler spännande utmaningar, vilket känns väldigt roligt!

Bravida tillträdde som ägare den 12 oktober 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselotte Stray, kommunikations- och pressansvarig Sverige
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11

Från vänster: Sven Westdahl, regionchef Bravida i Närke/Östergötland/Gotland, Anders Karlsson, avdelningschef- EL Norrköping, Johan Larsson och Marcus Ringström delägare Svagströmsinstallationer i Norrköping AB, Magnus Liljefors, chefsjurist och ansvarig vid förvärv, Bravida Sverige AB.

Vad vi gör

Fiberinstallationer

Våra uppdragsgivare för i första hand fiberinstallationer är våra ramavtal med stadsnätsaktörer inom närliggande kommuner som Norrköping, Linköping, Mjölby, Katrineholm, Finspång, Söderköping och Västervik. Vi jobbar mot de flesta operatörer som finns på marknaden idag.

Tele/Datanät

Trafiken i dagens tele- och datakommunikationsnät ökar lavinartat. Därmed ökar också krav på effektivare lösningar och kvalificerad service. Svagströmsinstallationer är din ideala partner, vare sig det gäller att bygga, installera eller underhålla alla typer av kommunikationsnät, mot företag, fastighetsbolag, intresseorganisationer, privatpersoner som har behov av väl fungerande data- och tele-kommunikationer.

Antenn/AV media

Vi installerar och servar allt från små till stora antennanläggningar åt fastighetsägare, hotell, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. AV media innefattar installation av lösningar för interaktiva skrivtavlor på skolor/företag samt projektorer och högtalarsystem för konferensanläggningar.


Företagets historik

Svagströmsinstallationer i Norrköping AB startades den 14 aug 2013 till följd av en ägarförändring och namnbyte av Svagströmsbolaget i Norrköping AB, som startades i april 2009. Företaget ägs numera av Johan Larsson och Marcus Ringström (f.d. Johansson) som båda varit verksamma i Telecombranschen sedan 1997. Vårt verksamhetsområde omfattar primärt Östergötland/ Södermanland/Kalmar län. Verksamhet och kontor finns i Norrköping.

R-LICENS

Vårt företag har R-licens vilket står för att vi är ett företag som står för god affärsetik. Detta är en etisk markör som står för ansvarstagande och trovärdighet mot såväl anställda som kunder. R-Licensen tilldelas de företag som genomgått en kvalicificeringsprocess i 7 steg. Vi är ett av 19 företag i Norrköping som innehar utmärkelsen.

Tjänster

Tjänster

Vi på Svagströmsinstallationer ger våra kunder kostnadseffektiva lösningar samtidigt som funktionen och prestandan i nätet håller en garanterat högsta nivå. Våra tjänster är konkurrenskraftiga. Trafiken i dagens tele- och datakommunikationsnät ökar lavinartat. Därmed ökar också krav på effektivare lösningar och kvalificerad service. Svagströmsinstallationer är din ideala partner, vare sig det gäller att bygga, installera eller underhålla alla typer av kommunikationsnät samt inom antenn, larm och kameraövervakning. Våra kunder är operatörer, systemleverantörer och stadsnätsaktörer. Genom att låta oss bygga och installera infrastrukturen, liksom sköta nätservicen kan våra kunder hitta kostnadseffektiva lösningar samtidigt som funktionen och prestandan i nätet håller en garanterat hösta nivå.

Bredband/Stadsnät

– Installation & uppgradering av alla typer av kommunikationsutrustning.
– Fiber för stadsnät.
– Underhåll av befintliga nät.

Produktområden

Entreprenad och installationsuppdragen är i första hand inom följande produktområden:
– Bredband- och datanät
– LAN och IT produkter
– Fiberoptik
– Larm och kameraövervakning
– Audio/Videoutrusning
– Kabel TV
– Service/underhåll
– Dokumentation
– Projektering

Team

Marcus Ringström
(f.d. Johansson)

Ägare

076 – 105 12 07 | 011 - 16 24 34

marcus@svinab.se

Malin Ringström

Administration

070 - 292 62 01 | 011 - 16 24 34

malin@svinab.se

John Thorner

Projektledare

070 - 618 89 70

john@svinab.se

Jakob Stjerna

Projektledare

070 - 618 89 43 | 011 - 16 24 34

jakob@svinab.se

Anders Karlsson

Projektledare

070 - 626 14 00 | 011 - 16 24 34

anders.k@svinab.se

Eric Karlsson

Projektledare

070 - 618 89 73

eric@svinab.se

Jarmo Manner

Projektör

070 - 618 89 38

jarmo@svinab.se

Mats Andersson

Installationstekniker

070 - 417 30 20

mats@svinab.se

Michael Fingal

Installationstekniker

070 - 618 89 03

michael.f@svinab.se

Ronny Hellman

Installationstekniker

070 - 618 89 47

ronny@svinab.se

Michael Hagman

Installationstekniker

070 - 618 89 37

michael.h@svinab.se

Jan Gomander

Installationstekniker

jan@svinab.se

Oskar Hjelte

Installationstekniker

070 - 618 89 27

oskar@svinab.se

Jonas Sjögren

Installationstekniker

070 - 228 36 76

jonas@svinab.se

Anders Bask

Installationstekniker

0706 - 18 89 91

anders.b@svinab.se

Tim Manner

Installationstekniker

070 - 618 89 32

tim@svinab.se

Christian Johansson

Installationstekniker/GPS-inmätning

070 - 618 89 40

christian@svinab.se

Sebastian Talvis

Installationstekniker

070 - 618 89 41

sebastian.t@svinab.se

Nils-Eric Johansson

Konsult

0708 - 24 10 10

nils-eric@svinab.se

Kewin Velander Fahlstråhle

Installationstekniker

070 - 618 89 22

kewin@svinab.se

Oskar Vallén

Installationstekniker

070 - 618 89 44

oskar.v@svinab.se

Ahmad Heydari

Installationstekniker

070 - 618 89 77

ahmad@svinab.se

Kontakta oss

På jobbet!